Herman sr. en Herman jr. hebben veel stemklanten door heel het land. Ze waren beiden ooit de jongste pianostemmers van Nederland.

Vader en zoon slaagden allebei op hun 18e jaar voor het vak: pianostemmen- en techniek op de pianovakschool in Amsterdam.

Goed onderhoud is heel belangrijk voor uw kostbare instrument. Een instrument moet altijd op toon zijn. In tegenstelling tot wat mensen soms denken, dat een piano als hij niet of weinig bespeeld wordt, niet zou ontstemmen, is een misrekening. Een piano/vleugel heeft net zo veel te lijden van de wisseling van temperatuur en vochtigheidsgraad. Dan werkt de zangbodem krimpend of uitzettend, waardoor de snaarspanning verandert. Hierdoor wordt het instrument onzuiver.

Omdat uw piano of vleugel door seizoensinvloeden en het bespelen van het instrument ontstemt, is het noodzakelijk om het minimaal 1 keer en bij voorkeur 2 keer per jaar te laten stemmen. Zo blijft uw instrument in goede staat en kunnen eventuele mankementen snel worden verholpen en het houdt uw kostbare instrument op peil. Afhankelijk van de vochtigheidsgraad bij u thuis, kunt u met ons overleggen of opnieuw afregelen van de piano of vleugel noodzakelijk is.